O nás

Vážení voliči dovolte, abychom Vám poděkovali za hlasy, které jste nám dali v říjnových komunálních volbách. Velice si Vaší důvěry vážíme a naší prací se budeme snažit Vás nezklamat.

nestran-page-001Na začátku našeho uvažování o vstupu do volebního klání v komunálních volbách v Kostelci nad Černými lesy jsme si položily otázky: Co chceme udělat pro Kostelec ? Co nabízíme? Co je třeba vyřešit?
Výsledkem zvažování nad těmito otázkami jsou následující odpovědi:

My, níže podepsaní obyvatelé Kostelce nad Černými lesy prohlašujeme, že na základě demokratického výsledku nadcházejících komunálních voleb v Kostelci chceme ustanovit takové vedení města, které zásadním způsobem rozpohybuje dění v Kostelci v pozitivním slova smyslu a ukončí dlouholetou stagnaci rozvoje města. Již zběžným seznámením se snaží kandidátkou zjistíte, že nabízíme zkušenost s komunální politikou ve spoje s temperamentním mládím – kontakty ve veřejné správě doplněné mladistvým neopotřebovaným elánem.

Jsme toho názoru, že politické vymezování stran a jejich soutěž v rámci volební kampaně má své opodstatnění jen do okamžiku ukončení voleb. Potom by všichni zvolení zastupitelé měli pracovat ku prospěch města. Z tohoto názoru vyplývá naše nabídka pro ostatní zastupitele města zvolené v komunálních volbách v říjnu 2014 k aktivní spolupráci ku prospěchu a rozvoje Kostelce. Naše nabídka spočívá i v tom, že zásadně odmítneme destrukční kritiku, kterou bohužel praktikuje řada současných zastupitelů. Neodmítáme ovšem objektivní kritiku, jejímž výsledkem je náprava zjištěných nedostatků.

Je nutné i konstatovat, že pro realizaci všech níže uvedených záměru je nutné í zajistit odpovídající finanční prostředky. V případě našeho vítězství ve volbách proto hodláme okamžitě realizovat odprodej nemovitostí v areálu Sanatorky a další využití areálu. Zásadním předpokladem rozvoje Kostelce je mít k dispozici aktualizovaný územní plán města, který bude rovněž obsahovat náš současný záměr – rozšíření bytové výstavby (za optimální počet obyvatel Kostelce přitom považujeme 5.000 obyvatel). S výše uvedených souvisí inventarizace současného využití obecních pozemků a případná realizace jejich využití. Při realizaci výše uvedených příjmů rozpočtu města je realistické nabídnout občanům města je Kostelce plán na celkovou rekonstrukci náměstí Smiřických, zásadní modernizaci sportovního areálu Na Americe,vybudování cyklostezek v okolí Kostelce, celkový rozvoj Svatbína s důrazem na místní komunikace, cyklostezku, hřiště a hospodu, zlepšení péče o čistotu města a stav veřejné zeleně, zvýšenou péči o propagaci města a rozvoje turismu a zlepšení péče o seniory související se vznikem Klubu seniorů. Nově zvolené zastupitelstvo se musí vyjádřit k dokončení výstavby kanalizace a vybudování místních komunikací s důrazem na Generála Sázavského, Skalku a Poustka.
V neposlední řadě hodláme věnovat pozornost fungování městského úřadu s důrazem na jeho řádnou spolupráci s občany města.

4 komentáře u “O nás

  1. Bioplynová stanice v Kostelci nad Černými lesy nebude.
    Na četně dotazy občanů Kostelce nad Černými lesy, chci znovu potvrdit, že vzhledem ke změně ekonomických parametrů, nesouhlasu občanů vyjádřených v petici proti stavbě bioplynové stanice v lokalitě Na cihelně a obavám ze zhoršení životního prostředí v našem městě byl projekt Bioplynová stanice Kostelec nad Černými lesy – Na cihelně, zrušen.
    Zadavatel firma VOST spol. s r.o. se sídlem v Českém Brodě oznamuje, že veškeré projektové a přípravné práce byly ukončeny 31.3.2014.

  2. Dnes jsem dostal do poštovní schránky,Zpravodaj sdružení nestraníků a když jsem přečetl článek o p.Bc.O.Dekojové její lidský přístup je skutečně zarážející ,kdy jako starostka města ,v prosinci 1998 se v ulicici Propkopova,Lipanská se prováděl výkop pro el.kabel ,tak jí bývalý manžel všechny červenou žulu odvážel na svůj pozemek,stejně jako pan Štípel/Asanace/ čp244 červené cihly a otom všem věděli lidé,kteří těmito ulicemi procházeli a viděli tzn.česky kradli , m 2červené žuly stojí 1600,-Kč a mají na dvorku přibližně 20 m 2,foto je k dispozici i letecký snímek,z rogala ,tak ať je zticha ,pro Kostelec neuděla skoro nic za za 10 mil.Kč od bývalého hejtmana p.Bendla,informujte občany pravdivě.Děkuji.

  3. Pane učiteli Svobodo, vím, že k mé maličkosti chováte zášť, ale to že jsem dostala 10 mil od hejtmana no to si snad děláte srandu. :)

  4. Vážena paní Dekojová,k Vaší osobě mám jediný problém a to je:“ nekraď,což je jedno z příkázaní Božích,jako bývalá starostrka jste pro Poustka neuděla skoro nic,mimo kamerový systém jež prohlédl od Jinráků po bývalou prodejnu na Poustkách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *